Contento CMS

Publikačná platforma novej generácie, postavená na architektúre mikroservisov. Jej základom sú plnohodnotné jednoúčelové aplikácie, ktoré sú použiteľné samostatne, alebo ako súčasť funkčného celku.

viac informácií
Contento CMS

Služby

Kontaktujte nás

Neviete správne uchopiť online prezentáciu Vašej spoločnosti? Potrebujete konzultáciu alebo audit doterajších aktivít?